Last minute Egypt

Last minute Egypt

| POČASÍ | další počasí:

Zájezdy last minute Egypt vybíráte z aktuální nabídky agentury INVIA. Všechny zájezdy jsou pojištěné.

NABÍDKA ZÁJEZDŮ DO EGYPTA

klikněte na nabídku příslušného zájezdu a dozvíte se více informací

A nebo vyhledejte si zájezd last minute do Egypta podle svých představ

a to tak, že si zadáte přesné požadavky do formuláře a klikněte na tlačítku "Hledat"Egypt

Sfinga

Egypt je nazýván bránou Afriky, je zemí s tajuplnou pověstí a historií. Leží v severovýchodní Africe a malou částí přísluší k Asii, a protéká jím největší africká řeka Nil. Sousedními státy Egypta jsou na západě Libye, na jihu Súdán a na severovýchodě Izrael. Severní hranici tvoří Středozemní moře a východní hranici omývají břehy Egypta vody Rudého moře.

Většina obyvatel Egypta žije podél břehů řeky Nilu, což je jedno z mála míst v této zemi, kde se nachází orná půda. Zbývající plocha země je pokryta pouští známou pod jménem Sahara a je osídlena pouze řídce. Nejlidnatějším městem je hlavní město Káhira, dále pak Alexandrie, Asuán nebo další velká města Nilské delty.

Obyvatelé Egypta, kterých je v současné době kolem 77,5 milionů, jsou z velké většiny Arabové. Úředním jazykem je zde arabština, dále místní obyvatelé mluví núbijsky, berberskými dialekty, anglicky nebo francouzsky. Co se týče náboženství, v největší míře je zde zastoupen sunnitský islám (90%).

Egypt je známý především díky starověké civilizaci a několika monumentům, jako jsou například pyramidy v Gize, Velká sfinga, město Luxor na jihu země, Údolí králů apod.

Giza Egypt

Pokud se rozmýšlíte, kam jet na dovolenou, vydejte se do letoviska Hurghada nebo Sharm El Sheikh. Letovisko Taba na severu Akabského zálivu nabízí díky své poloze výhled na tři sousední země: Izrael, Jordánsko a Saúdskou Arábii.Egypt- Hurghada

Hurghada byla založena začátkem minulého století jako rybářská vesnice, dnes je moderní turistickou oblastí ve velkém stylu. Jedná se o táhlý, dvacetikilometrový pás hotelových středisek při pobřeží Rudého moře. Vzhledem k faktu, že lokalita patří v současnosti k nejvyhledávanějším přímořským oblastem, lze říci, že již ztratila něco ze svého dřívějšího kouzla.

Vybudovaná dopravní infrastruktura je dostačující pro cestu do města i z něj. Po Hurghadě se doporučuje jezdit v mikrobusech či taxíkem. Sehnat uspokojivé ubytování není v této oblasti problém.

Hurghada má výhodnou polohu vzhledem k památkám. Během výletů můžete snadno navštívit Luxor, Karnak, Káhiru i Gízu. Přibližně 30 kilometrů na sever od Hurghady leží El Gouna, malá vesnička obklopená lagunami, která určitě stojí za návštěvu. Místní autobusové linky vás spolehlivě dopraví na místo a zpět.

Poušť - HurghadaEgypt - Sharm el Sheikh (Šarm as Šajch)

Město najdeme na jižním cípu Sinajského poloostrova. Jako většina měst v této lokalitě je i Sharm el-Sheikh bývalou rybářskou vesničkou beduínů. Z původní osady se během let stalo pulzující letovisko moderní doby. Destinace bývá rozdělována na dvě samostatné části, tj. na město s přístavem a několik kilometrů vzdálenou zátoku Naama Bay, která se pyšní krásnými plážemi a hotely vysokého standardu, které eventuální hosty zaručeně nezklamou.

Přejete-li si aktivní dovolenou, můžete vyzkoušet jízdu na koních či velbloudech, navštívit pouštní safari a beduínské oázy či navštívit načervenalé robustní horské masívy, zhruba dva tisíce metrů vysoké, kde je možno obdivovat pestrobarevné stany dnešních beduínů.

Toto krásné místo v Egyptě je díky bohaté scenérii útesů a množství korálových parků rájem potápěčů. Kromě podmořských aktivit si můžete zkusit windsurfing, vodní lyžování, plachtění a jiné vodní sporty. Díky teplému subtropickému podnebí, které se vyznačuje suchými a horkými dny je tato lokalita rájem potápěčů i mimo letní měsíce.SfingaSTAROVĚKÝ EGYPT

Egypt - palácByl jednou z významných a také nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severovýchodní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných nilských záplav umožnily v kontrastu s omezenými možnostmi tehdejší Sahary velice brzy přeměnit okraje záplavové oblasti na vysoce výnosnou zemědělskou půdu, a to pouhými jednoduchými úpravami přirozeného prostředí. To vedlo k relativně značnému soustředění obyvatelstva do údolí a k jeho soběstačnosti, nezávislosti na okolních oblastech a následně i etnocentrismu jako výrazným znaků staroegyptské civilizace. V různých obdobích mocenský vliv egyptských panovníků zahrnoval i další oblasti, zejména na jihu území Núbie, na severu Sinajský poloostrov a jižní Levantu, dále pak Západní poušť včetně jejích oáz, Východní poušť a pobřeží Rudého moře. Tato území ale zpravidla nebyla samotnými Egypťany považována za součást Egypta jako takového, o čemž svědčí jejich zvláštní názvy užívané v egyptštině.

Staroegyptská civilizace trvala a kontinuálně se rozvíjela po dobu více než tří tisíciletí, přičemž Egypťané si této kontinuity byli vědomi a učinili ji součástí své historické paměti – v průběhu dějin se v obdobích krizí či úpadku do své minulosti obraceli a hledali v ní inspiraci pro soudobé kulturní i politické koncepce. Vznikla na konci 4. tisíciletí př. n. l. z pravěkých a předdynastických kultur (zejména kultury badárské, merimdské a nakádské), když kolem roku 3150 př. n. l. došlo k ustavení první egyptské dynastie a jednotného centralizovaného státu touto dynastií ovládaného. Již v tomto raném období se objevila řada typických kulturních, politických, ideologických a náboženských rysů, které Egypťané v následujících tisíciletích rozvíjeli a až do zániku své civilizace je neopustili; v jednotlivých historických obdobích byly preferovány jen různé stránky těchto paradigmat, zatímco ona sama zůstávala kontinuálně přítomna. Nositelem této pozoruhodné kulturní, společenské a politické stability bylo specificky egyptské pojetí královské moci, jejíž autorita jako instituce zůstala po více než tři tisíciletí prakticky nezpochybněna. Díky tomu „důležité aspekty faraonské civilizace mohly zůstat několik tisíciletí relativně nedotčené a prodělat jen kombinaci kulturní a politické transformace na počátku Arabské doby“ v roce 640/641.

Svého vrcholného období starověký Egypt dosáhl ve druhé polovině 2. tisíciletí př. n. l. v době Nové říše, kdy egyptský stát získal imperiální charakter a byl rozhodující mocností v celé širší oblasti východního Středomoří. Thutmose III. ovládl rozsáhlé území od čtvrtého nilského kataraktu na jihu až k hornímu toku Eufratu na severu a jeho třetí nástupce Amenhotep III. nejen že „udržel nesmírný respekt k Egyptu v sousedních zemích“, ale využitím dobytých zdrojů také říši přivedl „k nebývalému hospodářskému a kulturnímu rozkvětu,“ z nějž těžilo několik následujících generací. Od poloviny 12. století př. n. l. však docházelo k opakujícím se obdobím úpadku centrální moci a konfrontací s nově vznikajícími starověkými státy, jimž Egypťané z dlouhodobého hlediska nedokázali úspěšně čelit. To vedlo ke spíše defenzivnímu pojetí zahraniční politiky a nakonec k opakovanému ovládnutí Egypta cizími vládci – Núbijci, Asyřany, Peršany, řecko-makedonskými Ptolemaiovci a nakonec v roce 30 př. n. l. Římany. Přesto ovšem staroegyptská civilizace zůstávala z kulturního hlediska velice vitální a svébytnou, teprve od přelomu 2. a 3. století je pozorovatelný nepochybný úpadek tvůrčí invence. Její definitivní zánik přinesl až nástup křesťanství.

Staroegyptská civilizace dosáhla významných úspěchů na poli hmotné, znalostní i duchovní kultury, o nichž svědčí např. budování rozsáhlých kamenných monumentů (pyramid a chrámů), památky písemnictví či doklady o administrativní a společenské organizaci. V mnoha ohledech ji lze oproti soudobému starověkému světu dokonce považovat za jedinečnou a „moderní“.

Egypt starověký

Je také zřejmé, že starověký Egypt významným způsobem působil na příslušníky ostatních starověkých národů; otázka míry jeho skutečného vlivu na utváření ostatních starověkých civilizací je ovšem stále předmětem diskusí. Až do současné doby je inspirací pro řadu kulturních a duchovních proudů (např. hermetismus), v jejichž rámci ovšem dochází k výrazným reinterpretacím staroegyptských reálií.

Vědeckým výzkumem starověkého Egypta se zabývá historická věda – egyptologie. V jejím rámci je pojem „starověkého“ či „faraonského“ Egypta časově vymezován od období konce pravěku bezprostředně předcházejícího vzniku sjednoceného státu až do dobytí země Alexandrem Makedonským v roce 332 př. n. l

Zdroj informací o starověkém Egyptě: Wikipedia.org

Egypt starověkýEgypt - kresby

Egypt

Letní teploty vzduchu: Průměrné letní teploty dosahují téměř 40°C, na jižnějších částech až 44°C. Připravte se na drsné teplotní podmínky!

Zimní teploty vzduchu: V zimních měsících jsou teploty v Egyptě stále vysoké, dosahují až 29°C. Noc je chladná, přes den je sluníčko silné a můžete se nebezpečně spálit. Doporučujeme kvalitní opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem.
Aktuální počasí Egypt - Hurghada, Taba, Káhira, Gíza aj.

Předpověď počasí pro EgyptEGYPT MAPA


Zvětšit mapu

Cestovní doklady, pas a platnost pasu

Pro vstup do EAR (Egypta) je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne podání žádosti o vízum...více zdeCo je dobré vědět před cestou do Egypta

Oficiální název: Egyptská arabská republika (EAR)
Hlavní město: Káhira
Státní zřízení: republika
Rozloha: 1 001 450 km2
Počet obyvatel: 78,887 mil
Oficiální jazyk: Arabština
Hlavní náboženství: Islám (90%), koptské náboženství (10%)
Čas: SEČ +1 hodina
Měna: egyptská libra (EGP)


Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Také je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě.

Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.

Turista přijíždějící do EAR má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu.

Směna valut: Finanční prostředky je lépe směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny).Zdraví: Telefonní číslo ambulance je 123.


Bezpečnostní situace

Základní odlišností Egypta od evropských států je faktor islámu. Muslimové (i Egypťané) jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání zejména dívek, které by mělo být oproštěno od nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Za nevhodné je považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé v Evropě běžné společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.Sinai EgyptSinai EgyptMumie

Počítadlo.cz
TOPlist


© Copyright Last minute